ສປປ ລາວ ວາງແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 11 ລ້ານຕົ້ນ ໃນເນື້ອທີ່ 10 ພັນເຮັກຕາ

880

ຫຍັບມໍ່ໃກ້ເຂົ້າມາ ກັບວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ່ 1 ມິຖຸນາ, ສປປ ລາວ ວາງແຜນ ປູກຕົ້ນໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 11 ລ້ານຕົ້ນ ໃນເນື້ອທີ່ 10,000 ຮຕ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ປົກຄຸມ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນທ້າຍປີ 2020.

ຮູບ​ປະ​ກອບ

ໂດຍໃນນີ້ ຈະແບ່ງພື້ນທີ່ປູກ ໄມ້ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ໄດ້ 2,700 ຮຕ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ໃຫ້ໄດ້ 7,300 ຮຕ, ທ່ານ ສຸລະພອນ ອິນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມວ່າ ໂດຍການປູກໄມ້ ອຸດສາຫະກໍາ ຈະສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່ ໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ.

ການປູກໄມ້ ໃນເທື່ອນີ້ ຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ຟື້ນຟູ ເຂດປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ເນື້ອທີ່ 400,000 ຮຕ ໃນປີ 2020. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະມີການປູກໄມ້ ຟື້ນຟູປ່າ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າ ໃນເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ ຕື່ມອີກ.