ຜັກທີ່ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຜັກອິນຊີນັ້ນ ແມ່ນອິນຊີແທ້ບໍ່? ມີຄຳຕອບ

1185

ເພຈ: ແຜ່ນດິນຄຳ Golden Land ຕອບຄຳຖາມວ່າ: ມີຄົນຖາມແອັດມິນວ່າ ຜັກທີ່ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດຜັກອິນຊີນັ້ນ ແມ່ນອິນຊີແທ້ບໍ່? ແອັດມິນຕອບໄດ້ທັນທີ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ນອິນຊີແທ້! ເພາະ:

1. ເພິ່ນມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຈາກທາງ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ຄືກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງດີ ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ສາມາດເອົາຜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບມາຂາຍໂລເລໄດ້

2. ດ້ວຍຈິດວິນຍານຂອງຊາວສວນທີ່ເຮັດກະສິກຳອິນຊີນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມັກການໃຊ້ເຄມີຢ່າງແນ່ນອນ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສັດຕູກັບເຄມີກໍ່ວ່າໄດ້ ອີກຢ່າງໜຶ່ງພາກລັດເພິ່ນມີການກວດກາ-ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈະບໍ່ລັກລອບໃຊ້ເຄມີແນ່ນອນ ເພາະເຂົາມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການໃຊ້ເຄມີຢູ່ແລ້ວ ຈະຈຳເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ເຄມີ.

ຜູ້ບໍລິໂພກຈົ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້