ກະສິກຳປາກລາຍຮຽກຮ້ອງກະສິກອນປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດເພື່ອແຂ່ງຂັນ

476

ທ່ານ ຄຳຝັ້ນ ວົງສະຫັວນ ກຳມະການພັກເມືອງ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດພືດ-ຜັກ ສຸມໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນລາຄາທີ່ສາ ມາດແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ. ເນື່ອງຈາກ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີພວກເຮົາມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫລາຍດ້ານ ໃນການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ເພາະມີທ່າແຮງທາງດ້ານທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດິນ,ນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຍັງສະອາດ ແລະ ບໍລິສຸດ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທ້າຍຂອງພວກເຮົາກໍຄື ເຮັດແນວໃດຈະຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ນີ້ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ

ທ່ານ ຄຳຝັ້ນ ວົງສະຫັວນ ກຳມະການພັກເມືອງ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:ເຖິງວ່າເມືອງປາກລາຍເຮົາມີທ່າແຮງຫລາຍດ້ານ ແຕ່ພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກການຜະລິດພັດຍັງອ່ອນນ້ອຍ,ການຜະລິດກະສິກຳຍັງເປັນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງເມືອງ ປະເຊີນໜ້າກັບອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ.ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນສະພາບປັດຈຸບັນ, ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຜົນຜະລິດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ການຜະລິດ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ

ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເມືອງປາກລາຍພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນ ທັດສະນະການຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຄື ຕະຫລາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນຮູບແບບການຜະລິດ ເຂົ້າສູ່ລະບົບມາດຕະຖານ ເພື່ອຮອງຮັບກັບທ່າອ່ຽງຂອງສັງຄົມ, ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ໄລຍະຜ່ານມາ ເມືອງປາກລາຍໄດ້ມີການລິເລີ່ມການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສະອາດໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆລົງສູ່ປະຊາຊົນ, ແຕ່ການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມນັ້ນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ບໍ່ຂະຫຍາຍລົງສູ່ລວງກວ້າ ງແລະ ເຮັດແບບຍືນຍົງໄດ້

ສິ່ງສຳຄັນອີກ ແມ່ນເປັນການສົ່ງເສີມການປູກພືດ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທີ່ສະອາດ, ມີຄວາມແຂງ ແຮງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນ ການນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ບໍ່ສະອາດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຍັງພົບເຫັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ ເມືອງປາກລາຍພວກເຮົາໄດ້ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຫລາຍ ລວມທັງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ໃນການປູກພືດຜັກ.ກໍຈະມີການຜະລິດ, ມີລາຄາ ແລະ ຕະຫລາດທີ່ແນ່ນອນ, ຖ້າຊາວກະສິກອນ ຕ້ອງການຂະຫຍາຍ ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແຕ່ຂາດທຶນຮອນ ພາກລັດພ້ອມຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມ ແກ້ບັນຫາການເຂົ້າເຖິງ ແຫລ່ງທຶນໄປເປັນລຳດັບ ຫລື ບັນຫາອື່ນໆ

ພາບ – ຂໍ້ມູນ: ວິທະຍຸເມືອງປາກລາຍ