ບ່າວຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີມາ ແຕ່ຫາວຽກເຮັດບໍ່ໄດ້ສຸດທ້າຍໄດ້ມາປູກຜັກຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບປີລະ 300 ລ້ານ

556

ເຄີຍຜິດຫວັງ ແລະ ທໍ້ແທ້ຊີວິດກັບອາຊີບກະສິກອນນັບຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດທໍ້ຖອຍ ເພາະວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ໃສ ຄວາມສຳເລັດຍ່ອມຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຢ່າຂາຍພຽງຄວາມຝັນ ເຮົາຕ້ອງເດີນໜ້າສານຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ, ຂໍພຽງມີກຳລັງໃຈລຸກຂຶ້ນມາສູ້ເທົ່ານັ້ນ ທຸກຢ່າງກໍ່ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດດັ່ງທີ່ຝັນໄວ້.ຍອດຊາຍກ່າວ.

ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ລອງຜິດລອງຖືກມາໄລຍະໜຶງ ຈຶ່ງພົບວ່າ ການປູກຄະນ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເປັນກອບເປັນກຳ ຈຶ່ງຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ເຊິ່ງການປູກຄະນ້ານັ້ນ ຕ້ອງດູແລຢ່າງພິເສດ ນອກຈາກຫົດນໍ້າ, ໃສ່ປຸ໋ຍໝັກ, ພວນດິນ ຕາມສູດທີ່ຕົນເອງໃຊ້ ແລະ ຍັງມີເທັກນິກພິເສດ ໃນການເບິ່ງແຍງ, ເອົາໃຈໃສ່ ຕະຫຼອດໄລຍະຕັ້ງແຕ່ຂອດຕອນການກ້າເບ້ຍ ຈົນເລີ່ມໃຫຍ່ຕາມໄລຍະ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 45-55 ວັນ ຈຶ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້.

ປູກມາຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ, ເຊິ່ງໃນປີໜຶ່ງປູກໄດ້ 5-6 ຄັ້ງ ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງມີກຳໄລຫຼັກແສນບາດ ຫຼື ປະມານເກືອບ 30 ລ້ານກີບ, ເຊິ່ງລວມໆປີໜຶ່ງກໍ່ເຖິງລ້ານບາດ ຫຼື ປະມານຢູ່ທີ່ 300 ລ້ານກີບ. ການປູກຄະນ້າ ຈຶ່ງນັບວ່າເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປັນຢ່າງດີ ຈຶ່ງຫັນມາສົນໃຈ ແລະ ສຶກສາກັນມັນຢ່າງເຕັມທີ່ ດ້ວຍການທົດລອງ ແລະ ຫາເທັກນິກມາປູກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ທັງປຸ໋ຍຊີວະພາບ ເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ສານເຄມີໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຍອດຊາຍ ກ່າວວ່າ: ໄລຍະທຳອິດທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ແມ່ຂໍໃຫ້ມາຊ່ວຍກິດຈະການຂອງຄອບຄົວ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການມາເປັນຊາວນາກ່ອນ. ແຕ່ຕອນນັ້ນລາຄາເຂົ້າຕົກຕໍ່າ ມີລາຍໄດ້ພຽງປີລະ 2 ຄັ້ງ. ອີກທັງຍັງປະສົບກັບບັນຫາເລື່ອງນໍ້າ. ຕົນເອງຈຶ່ງຫັນປ່ຽນໄປປູກຜັກຊະນິດອື່ນທີ່ໃຫ້ລາຄາດີ ແລະ ລົງທຶນບໍ່ສູງ ຈຶ່ງໄດ້ໄປສຶກສາຮ-ຍນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຈາກຕຳລາ ແລະ ເບິ່ງວິທີການເຮັດກະສິກໍາຈາກເຂດອື່ນ ຈຶ່ງພົບວ່າ ການປູກຄະນ້າ ມີລາຍໄດ້ດີ ຈຶ່ງຫັນມາປູກພືດຊະນິດດັ່ງກ່າວ ໃນເນື້ອທີ່ 50 ໄລ່.

ຍອດຊາຍ ຮັງສີລະນະກຸນ ໄວ 35 ປີ ຊາວກະສິກອນ ຈັງຫວັດສຸພັນບູລີ ປະເທດໄທ ເຜີຍວ່າ: ຕົນຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຄະນະລັດຖະສາດ ການປົກຄອງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດຊື່ດັງ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ ກໍ່ຜັນຕົວເອົງມາເປັນກະສິກອນແບບເຕັມຕົວ ເພື່ອສືບສານອາຊີບຂອງຄອບຄົວ ທີ່ແມ່ເຮັດນາກວ່າ 50 ໄລ່ ມາຫຼາຍປີ. ແຕ່ໄລຍະຫຼັງປະສົບບັນຫານໍ້າ, ສັດຕູພືດ ແລະ ລາຄາເຂົ້າຕົກຕໍ່າ ເລີຍລອງໄປສຶກສາການເຮັດກະສິກຳໃນຮູບແບບອື່ນ. ໂດຍຕັດສິນໃຈເຊົາເຮັດນາ ຫັນມາເຮັດກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຕັ້ງໃຈສຶກສາຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍໃຊ້ພື້ນທີ່ 50 ໄລ່ ປູກ ຄະນ້າ (ຜັກກາດນາ) ເປັນຫຼັກ ສ່ວນບໍລິເວນອ້ອມຮອບໆກໍ່ປູກຜັກຫອມປ້ອມ ແລະ ໝາກເຜັດເສີມລາຍໄດ້ ໂດຍມີການລອງຜິດລອງຖືກມາຫຼາຍຫົນເຊັ່ນກັນ.

ນັບວ່າເປັນເລື່ອງລາວທີ່ດີ ແລະ ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ທໍ້ແທ້ກັບຊີວິດເປັນຢ່າງດີ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາ ທີ່ຍັງຊອກວຽກບໍ່ໄດ້ກໍ່ຢ່າໄດ້ນ້ອຍເນື້ອຕໍ່າໃຈກັບຊີວິດ ເພາະຊີວິດຄົນເຮົາມັນບໍ່ແນ່ນອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຮຽນສູງໆຈົບມາ ກໍ່ບໍ່ສາມາດກະລັນຕີໄດ້ວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີໄດ້. ແຕ່ການສຶກສາໃນລະດັບສູງກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ທີ່ຈະຊ່ວຍຕໍ່ຍອດການປະກອບອາຊີບຂອງເຮົາງ່າຍຂຶ້ນດັ່ງໜຸ່ມຄົນນີ້.

ທີ່ມາ: https://savanbanna.com/27/10/2019/9297/?fbclid=IwAR1G9HE63mepKZuARW_lmDcoY5wZKnuezS3DotWYOn9GjMf49zUAYMId2u4