ແຊຣໄວ້ເລີຍ! ການນໍາລະດັບສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ພ້ອມນໍ້າມັນເທົ່າໃດ

74

ສຳລັບລົດຂອງລັດແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການຈັດຊື້ດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຈະຖືກປະກອບໃຫ້ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານລັດ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິຊາສະເພາະຈຳເພາະ, ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ຕາມພາລະບົດບາດທີ່ຖືກມອບໝາຍ ທີ່ໄດ້ລະໃນມາດຕາ 2 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ.

May be an image of car and outdoors

ຕໍາແໜ່ງການນໍາລະດັບສູງ: ແມ່ນຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ I ຫາ IV ຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະທດ.
ເຊິ່ງວ່າມາດຕາ 12 ວ່າດ້ວຍປະເພດຂອງການນໍາລະດັບສູງໃນດຳລັດເລກທີ 599/ລບ ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ລົດຂອງລັດ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ການນໍາລະດັບສູງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ປະກອບມີ IV ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1 ການນໍາລະດັບສູງ ປະພດທີ I ປະກອບມີ: ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄວບຕໍາແໜ່ງປະທານປະເທດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ປະຈໍາການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ.

2 ການນໍາລະດັບສູງ ປະພດທີ II ປະກອບມີ: ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

3 ການນໍາລະດັບສູງ ປະເພດທີ III ປະກອບມີ: ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຂອງພັກ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຫຼື ເລຂາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ, ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ນໆທຽບເທົ່າຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

4 ການນໍາລະດັບສູງປະພດທີ V ປະກອບມີ: ກໍາມະການສໍາຮອງສູນກາງພັກ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຂອງພັກ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຫຼື ຮອງເລຂາ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ, ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອື່ນ ທຽບເທົ່າຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

May be an image of car and road

ມາດຕາ 13 ໄດ້ລະບຸໃນສ່ວນຂອງການປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແລະ ນໍ້າມັນ ສຳລັບປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແລະ ນໍ້າມັນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບອບຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:

1 ປະເພດ I ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນສອງຄັນ ຄື: ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ປະເພດລົດເກັງ ໜຶ່ງຄັນ, ລົດສໍາຮອງ ປະເພດລົດຈິບໜື່ງຄັນ ແລະ ນໍ້າມັນ 200 ລິດຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ.

2 ປະເພດ II ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້: ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ປະເພດລົດເກັງໜຶ່ງຄັນ, ລົດສໍາຮອງປະເພດລົດຈິບ ໜຶ່ງຄັນ ແລະ ນໍ້າມັນ 180 ລິດຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ.

3 ປະເພດ III ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນໜຶ່ງຄັນ ຄື: ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງປະເພດລົດເກັງໜຶ່ງຄັນ, ນໍ້າມັນ 150 ລິດຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ.

4 ປະເພດ IV ໃຫ້ປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນໜຶ່ງຄັນ ຄື: ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງປະເພດລົດເກັງໜຶ່ງຄັນ, ນໍ້າມັນ 120 ລິດຕໍ່ໜຶ່ງເດືອນ. ສໍາລັບພາຫານະທີ່ນໍາໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການທີ່ຈໍາເປັນຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ປະເພດ III ແລະ IV ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ລົດບໍລິຫານລວມ.

ຄວາມແຮງຂອງລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ກໍານົດສະເພາະໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານຈະຄົ້ນຄວ້າຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ (ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແສງອາທິດ ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອປ່ຽນແທນລົດທີ່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ຈາກນັ້ນ, ກໍຈະມີການດັດປັບການເບີກຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 14 ການປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງໃຫ້ການນໍາລະດັບສູງທີ່ມີການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ຖືເອົາຕໍາແໜ່ງໃໝ່ນັ້ນເປັນບ່ອນອີງໃນການປະກອບລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ໃນກໍລະນີການນໍາລະດັບສູງໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນ, ໝູນວຽນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍໄປຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່ທີ່ເທົ່າກັບຕໍາແໜ່ງເກົ່າກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ລົດຈໍາຕໍາແໜ່ງ ຕາມທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ໃນກໍລະນີລະດັບສູງໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ທີ່ສູງກວ່າ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າເກົ່າ ແມ່ນໃຫ້ຖອນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ຜ່ານມາ ແລ້ວໃຫ້ປະກອບລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງໃໝ່ປ່ຽນແທນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້.