ມື້ທຳອິດຂອງການຍົກເລີກເອກະສານເດີນທາງ ຄຶກຄື້ນ ລົດເຕັມຫົນທາງ

278

ຫວຽດນາມ ກັບມາຄຶກຄື້ນ! ມື້ທຳອິດຂອງການຍົກເລີກເອກະສານເດີນທາງ! ນະຄອນຮ່າໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

.

ຮ່າໂນຍເລີ່ມຍົກເລີກກວດເອກະສານເດີນທາງ ໃນການສັນຈອນໄປມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ມາດຕະການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ 60 ມື້

ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021

.

ຂໍ້ມູນ: Halo Hà Nội

ຮູບ ໜັງສືພິມ Tiền Phong