EU ເຂັ້ມງວດເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ ສັ່ງປັບໃໝ Amazon ສ້າງສະຖິຕິຄ່າປັບແພງທີ່ສຸດ

294

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Amazon ຖືກປັບໃໝຈາກຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການເກັບຂໍ້ມູນໂຄສະນາທີ່ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍໜ່ວຍງານຜູ້ຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ລວມມູນຄ່າ 746 ລ້ານເອີໂຣ ຫຼື ປະມານ 8.470 ຕື້ກີບ.

ມູນຄ່າມະຫາສານນີ້ ກາຍເປັນການປັບໃໝແພງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງເອີຣົບ ຫຼື GDPR ( General Data Protection Regulation ).

ກົດລະບຽບ GDPR ຂອງເອີຣົບ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຂໍຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຊ້ເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດນຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອອກມາໃຊ້ໄດ້, ຖ້າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນຕ້ອງພົບກັບການລົງໂທດປັບໃໝໃນອັດຕາສູງ.

ຄ່າປັບໃໝຈຳນວນມະຫາສານໄດ້ຖືກປະກາດຜ່ານອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື CNPD ( Commission Nationale pour la Protection des Données ) ໃນປະເທດລັກເຊມເບີກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Amazon ໃນທະວີບເອີຣົບ ພ້ອມກັບມີຄຳສັ່ງໃຫ້ທົບທວນພຶດຕິກຳການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

ທາງດ້ານ Amazon ໄດ້ອອກມາກ່າວເຖິງປະເດັນດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການຕັດສິນທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ ເຊິ່ງບໍລິສັດຈະຂໍຍື່ນອຸທອນຕໍ່ສານ ແລະ ບອກວ່າຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວນັ້ນອີງໃສ່ການຕີຄວາມໝາຍຂອງກົດໝາຍ ພ້ອມທັງມີຄຳເຫັນວ່າ ຄ່າປັບໃໝທີ່ທາງໜ່ວຍງານແຈ້ງກໍເປັນຈຳນວນທີ່ສູງເກີນໄປ.

ຄ່າປັບໃໝຈາກໜ່ວຍງານ CNPD ກວມເອົາ 4,2% ຂອງລາຍຮັບສຸດທິຂອງ Amazon ໃນປີ 2020 ເປັນຈໍານວນ 21.000 ຕື້ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 2 ແສນຕື້ກີບ ແລະ ຄິດເປັນ 0,2% ຂອງຍອດຂາຍ ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ GDPR ທາງໜ່ວຍງານສາມາດປັບໃໝໄດ້ເຖິງ 4% ຂອງລາຍໄດ້ຕໍ່ປີ.