Xiaomi ແຊງໜ້າ Apple ຂຶ້ນເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ

397

Canalys ບໍລິສັດວິໄຈດ້ານຕະຫຼາດລາຍງານສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດ (ຈຳນວນການສົ່ງມອບມືຖືໃໝ່) ໂດຍຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະມາດ ໃນໄລຍະໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2021 ໂດຍພົບວ່າ Samsung ຍັງເປັນແບຣນທີ່ຄອບຄອງສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດຫຼາຍທີ່ສຸດ 19% ເຊິ່ງມີອັດຕາການເຕີບໂຕ 15%.

ອັນດັບ 2 ກາຍມາເປັນ Xiaomi ທີ່ກ້າວຂຶ້ນມາແທນ Apple ໄດ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດ 17% ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕສູງເຖິງ 83% ເຮັດໃຫ້ Apple ຕົກໄປຢຸ່ອັນດັບ 3 ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ 14% ແລະ ອັດຕາການເຕີບໂຕ 1%.

ສ່ວນອັນດັບທີ 4 ແລະ 5 ແມ່ນ Oppo ແລະ Vivo ເຊິ່ງມີສ່ວນແບ່ງເທົ່າກັນ 10% ເຮັດໃຫ້ 5 ອັນດັບທຳອິດຂອງຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນທົ່ວໂລກເປັນແບຣນຂອງຈີນ 3 ຍີ່ຫໍ້.

Xiaomi ທີ່ສາມາດກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ຜະລິດສະມາດໂຟນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນອັດຕາການເຕີບໂຕສູງຫຼາຍ ຫາກແຍກເປັນພາກພື້ນພົບວ່າ Xiaomi ເຕີບໂຕໃນລາຕິນອາເມຣິກາເຖິງ 300%, ອາຟຣິກາ 150% ແລະ ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ 50%.

ເຖິງວ່າ Xiaomi ໄດ້ຫັນມາສຸມໃສ່ຕະຫຼາດແມສ (Mass Market) ຈົນເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ Xiaomi ຍັງເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ເນັ້ນຂາຍລາຄາຖືກຄືເກົ່າ ໂດຍສະເພາະເມື່ອທຽບໃສ່ Samsung ແລະ Apple ແລ້ວ ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ 40% ແລະ 75% ຕາມລຳດັບ.

ສ່ວນແບຣນຈີນທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Oppo ແລະ Vivo ກຳລັງເລີ່ມໄລຕາມ Xiaomi ດ້ວຍການທຸ່ມງົບປະມານດ້ານການຕະຫລາດມະຫາສານ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ Xiaomi ບໍ່ເຄີຍເຮັດ.