⚡ເກີດເຫດຟ້າຜ່າງົວຕາຍ 8 ໂຕ ເຕືອນໄພການລ້ຽງງົວຍາມນີ້

799

ເຕືອນໄພ!! ເວລາປະມານ 15:00 ໂມງ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 ໄດ້ເກີດເຫດຟ້າຜ່າ ⚡ ງົວຕາຍ 8 ໂຕ ທີ່ກາງທົ່ງນາ ບ້ານໂນນເລົ້າເຂົ້າ, ຕຳບົນຫິນກອງ, ອຳເພືອສຸວັນນະພູມ, ຈັງຫວັດຮ້ອຍເອັດ, ປະເທດໄທ.

ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງງົວປອດໄພ ແຕ່ຢູ່ໃນອາການມື່ນງົງ ເຫດການນີ້ຖືເປັນການເຕືອນໄພ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວກະສິກອນລາວເຮົາ ຈົ່ງມີຄວາມລະມັດລະວັງສະພາບອາກາດໃນຊ່ວງນີ້.