ທຸລະກິດອາເມຣິກາສ່ຽງລົ້ມລະລາຍຄັ້ງໃຫຍ່ຫາກປິດເມືອງຍືດເຍື້ອ

638

ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາຫຼືເຟດເຕືອນວ່າ:ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອາເມຣິກາຈະລົ້ມລະລາຍຄັ້ງໃຫຍ່ຫາກສະຖານະການການປິດເມືອງຂອງລັດຖະບານຍືດເຍື້ອອອກໄປ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຈະເຂົ້າສູ່ພາວະເສື່ອມໂຊມຖ້າຫາກການປິດເມືອງຍັງຍືດເຍື້ອ.

ເສດຖະກິດອາເມຣິກາຈະຟື້ນຕົວຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19,ສະນັ້ນເສດຖະກິດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນຫາກອັດຕາການວ່າງວຽກຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຜົນຜະລິດທາງເສດຖະກິດອາດຈະຫຼຸດລົງປະມານ40%ໃນໄຕມາດ2ຂອງປີນີ້ຫາກລັດຖະບານຍັງສັ່ງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປິດກິດຈະການຕໍ່ໄປ.