ອິນເດຍອອກງົບກວ່າສອງຮ້ອຍຕື້ໂດລາກູ້ວິກິດຈາກໂຄວິດ

617
A family watches Indian Prime Minister Narendra Modi's address to the nation on a television set on a television at their home in Amritsar on March 24, 2020. - India's 1.3 billion people will go under "total lockdown" from midnight on March 24 (1830 GMT) for 21 days to combat the spread of the coronavirus pandemic, Prime Minister Narendra Modi said. "From 12 midnight today, the entire country will be in lockdown, total lockdown," Modi said in a national television address to the world's second most-populous nation. (Photo by NARINDER NANU / AFP)

ລັດຖະບານອິນເດຍປະກາດມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງເສດຖະກິດມູນຄ່າ20ພັນຕື້ຣູປີຫຼືປະມານ2,65ຮ້ອຍຕື້ໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງປະເທດ.

ອິນເດຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການປິດເມືອງໃນການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ທີ່ລັດຖະບານປະກາດບັງຄັບໃຊ້ມາຢ່າງຍາວນານ.

ມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວຄິດເປັນ10%ຂອງຈີດີພີໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປິດເມືອງເຊິ່ງກະຊວງການເງິນອິນເດຍຈະປະກາດລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວອີກຄັ້ງ.