ສັງຄົມໃສ່ໜ້າກາກອໍານວຍປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນບໍ່ດີກໍ່ເຫດຮ້າຍ

633

ການດໍາລົງຊີວິດຮູບແບບໃໝ່ທີ່ກໍາລັງເປັນຮູບແບບການປະຕິບັດຕົວຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກທີ່ປະເຊີນບັນຫາສາທາລະນະສຸກຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍສະເພາະການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຢູ່ໃນທີ່ສາທາລະນະເຖິງວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີເພື່ອຄວາມມີອະນາໄມ,ແຕ່ອາດຈະອໍານວຍປະໂຫຍດໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີສວຍໂອກາດກໍ່ເຫດຮ້າຍ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ:ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມປິດບັງໃບໜ້າເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີກໍ່ເຫດຮ້າຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເຖິງວ່າໄລຍະນີ້ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມຮູບແບບຕ່າງໆທົ່ວໂລກຈະຫ່າງຫາຍໄປຈາກສື່ກໍຕາມ.

ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຄືຈະບໍ່ມີໃຜເຫັນໃບໜ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຈຸດນີ້ອາດຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີີທີ່ຕ້ອງການປົກປິດໃບໜ້າເນື່ອງຈາກຕ້ອງການເຮັດຄວາມຜິດຫຼືປະຕິບັດການບາງຢ່າງເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສັງຄົມ.