ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນຫາກວັກແຊັງໂຄວິດ-19ພັດທະນາບໍ່ໄດ້

688

ປັດຈຸບັນຫຼາຍໆປະເທດຍັງມີການປິດເມືອງ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນນັບລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.ຂະນະທີ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຍັງບໍ່ສາມາດພັດທະນາວັກແຊັງໄດ້.

ໂດຍບຸກຄະລາກອນທາງການແພດບາງຄົນກ່າວວ່າອາດຈະບໍ່ສາມາດພັດທະນາວັກແຊັງທີ່ທຸກຄົນຄາດຫວັງຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ຫາກເປັນແນວນັ້ນກໍເປັນການດັບຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ຄົນລົງໄປ.

ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມກໍາຈັດໂຄວິດໄປຈາກໂລກນີ້,ບາງທີ່ມະນຸດອາດຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍແຫ່ງກໍາລັງຈະກັບມາເລີ່ມເປີດບໍລິການ ແລະ ນັກການເມືອງກໍກ່າວເຖິງເລື່ອງການພັດທະນາວັກແຊັງທີ່ມາເຖິງຂັ້ນການທົດລອງໃນຄົນແລ້ວ,ແຕ່ອີກຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງພະຍາດກໍາລັງກັງວົນຢູ່ໃນເວລານີ້ຄືອາດຈະບໍ່ມີວັກແຊັງມາປິ່ນປົວເຊິ່ງກໍຄ້າຍຄືທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວຫຼາຍໆຄັ້ງໃນອະດີດ.