WHO ເຕືອນ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກັບມາໃຊ້ມາດຕະການ Lockdown

613

ຕາມການລາຍງານຂອງສໍານັກຂ່າວ Xinhua ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ຈາກສະພາບການທີ່ຫຼາຍປະເທດໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນມາດຕະການຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ຕ້ານການລະບາດຂອງ COVID-19 ນັ້ນ ຜູ້ອໍານວຍານອົງການອະນາໄມໂລກ ອອກມາເຕືອນ ອາດຈະໄດ້ກັບມາໃຊ້ມາດຕະການປິດປະເທດອີກຄັ້ງ (Lockdown) ຖ້າການຜ່ອນຜັນມາດຕະການບໍ່ເຮັດຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ທ່ານ Tedros Adhanom Ghebreyesus ອໍານວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະດັບຄືມາດນໍາໃຊ້ມາດຕະການໃນການປິດປະເທດ ຫຼື lockdown ອາດຈະໄດ້ປະຕິບັດອີກຄັ້ງ ຖ້າຫາກວ່າຫຼາຍປະເທດ ບໍມີການຈັດການມາດຕະການຜ່ອນຜັນຢ່າງລະມັດລະວັງ ພ້ອມນັ້ໜຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 6 ມາດຕະການ ທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ບັນດາປະເທດພິຈາລະນາ ລວມໄປເຖິງດານເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການປິ່ນປົວທຸກກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໄປພ້ອມກັນການຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດໃກ້ຊິດກັບຄົນເຈັບ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃປະສານຮ່ວມມືກັບບັນດາຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.