ຈີນ-ອາເມຣິກາຍາດຊີງຄວາມເປັນໜຶ່ງໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ

597

ຫຼັງເຟກບຸກເປີດຕົວລິບຣາເວີຊັ້ນໃໝ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ໃນໄລຍະທໍາອິດຈະເປີດ4ສະກຸນເງິນຫຼັກຄືລິບຣາໂດລາ,ເອີໂຣ,ປອນ ແລະ ໂດລາສິງກະໂປ.ຂະນະທີ່ຈີນກໍທົດລອງໃຊ້ດິຈິຕອນຢວນໃນທັນທີຈື່ງເປັນທີ່ໜ້າຕິດຕາມວ່າອະນາຄົດໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນນີ້.

ເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີຊັບສິນແທ້ໜຸນຫຼັງຫຼືທີ່ຮຽກວ່າ ສະເຕີໂບ ຄອຍໂດຍສະເຕີໂບ ຄອຍເລີ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຄັ້ງທີ່ເຟກບຸກເປີດຕົວ ລິບຣາ ໃນປີກ່ອນ,ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຖືກຍົກເລີກເນື່ອງຈາກທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກເປັນຕົ້ນທະນາຄານກາງອາເມຣິກາຫຼືເຟດກັງວົນວ່າລິບຣາຈະໄປກະທົບສະຖຽນລະພາບການເງິນໂລກ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອວັນທີ16ເດືອນ ເມສາທີ່ຜ່ານມາ,ເຟກບຸກໄດ້ເປີດຕົວລິບຣາອີກຮອບເປັນລິບຣາໃນເວີຊັນ2.0ເຊິ່ງເວີຊັນນີ້ຈະບໍ່ແມ່ນລິບຣາສະກຸນດຽວແລ້ວໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກຄືເວີຊັນທໍາອິດ,ແຕ່ຈະເປັນລິບຣາທີ່ທະນາຄານກາງທຸກແຫ່ງທົ່ວໂລກສາມາດສ້າງເງິນດິຈິຕອນຂອງຕົນເອງຂຶ້ນມາໄດ້ໂດຍໄລຍະທໍາອິດສະມີ4ສະກຸນ.

ທະນາຄານກາງຈີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໄດ້ມີການທົດລອງໃຊ້ເງິນດິຈິຕອນຢວນໃນ4ເມືອງຫຼັກຄືເສິນເຈິ້ນ,ຊູໂຈວ,ເສີງຕູ ແລະ ສົງອັນໂດຍມີຮ້ານຄ້າຊັ້ນນໍາກວ່າ19ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມທົດລອງ.ໃນຈໍານວນນີ້ມີບໍລິສັັດເອກະຊົນຈາກອາເມຣິກາເຊັ່ນ ແມກໂດນັນ,ສະຕາບັກ ແລະ ຊັບເວເຂົ້າຮ່ວມທົດລອງນໍາອີກ.