ວັກແຊັງໂຄວິດ-19ຊີ້ຊະຕາໂລກຈາກຫາຍະນະພະຍາດລະບາດ

763

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ສ້າງປາກົດການໃຫ້ກັບໂລກຫຼວງຫຼາຍແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືການທີ່ລັດຖະບານຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດບັນດາອົງກອນເພື່ອການກຸສົນ ແລະ ບໍລິສັດລາຍໃຫຍ່ດ້ານການແພດຕ່າງແຂ່ງຂັນກັນດຸເດືອດພັດທະນາວັກແຊັງເພື່ອຢຸດການລະບາດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງຫຼຸດຕອນການທົດລອງ,ຂະບວນການທົບທວນຕາມມາດຕະຖານປົກກະຕິເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວັກແຊັງໂດຍໄວ,ທັງທີ່ບໍ່ມີແມ່ນຫຍັງເປັນຫຼັກປະກັນວ່າຈະເປັນວັກແຊັງທີ່ມີຄຸນນະພາບ.

ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີການສ້າງຫຼືປັບປຸງໂຮງງານໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຜະລິດວັກແຊັງຈໍານວນມະຫາສານທັງໆທີ່ມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ວັກແຊັງນັ້ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ບາງສ່ວນເຖິງຂັ້ນຮັບຄໍາສັ່ງຊື່ລ່ວງໜ້າໄວ້ເພື່ອຈັບຈອງວັກແຊັງເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວຈະໄດ້ຜະລິດອອກມາຫຼືບໍ່.

ໃນປະຫວັດສາດໂລກທີ່ຜ່ານມາມີສູດວັກແຊັງຫຼືທີ່ຮຽກກັນໃນວົງການວ່າວັກແຊັງແຄນດິເດດພຽງ6%ເທົ່ານັ້ນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດມີການຖືກຜະລິດມາວາງຂາຍໄດ້.