ສະຖານະການວ່າງວຽກທົ່ວໂລກສ່ຽງສາຫັດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ

667
Two graduates arrive for a graduation ceremony in London December 9, 2013. REUTERS/Toby Melville (BRITAIN - Tags: EDUCATION SOCIETY) - LM1E9C91BRI01

ສະຖານະການຄົນວ່າງວຽກທົ່ວໂລກເຂົ້າຂັ້ນສາຫັດທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈອວໂຄວິດ-19ຄາດຄະເນວ່າ4ໃນ5ຄົນລ້ວນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດທຸລະກິດໄລຍະພະຍາດລະບາດ.

ຂໍ້ມູນຈາກອົງການແຮງງານສາກົນຫຼືໄອແອວໂອໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ມາດຕະການປິດເມືອງເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຫຼືທຸລະກິດຕ້ອງປິດກິດຈະການຫຼືປິດເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວເມື່ອທຸລະກິດປິດຍ່ອມບໍ່ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍບໍລິສັດຈຶ່ງຫຼຸດຕົ້ນທຶນດ້ວຍການເລີກຈ້າງພະນັກງານຫຼືຢຸດຈ່າຍເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວ.

ຕົວເລກຂອງໄອແອວໂອຊີ້ວ່າ:81%ຂອງແຮງງານທົ່ວໂລກກວ່າ3.300ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະຖານະການພະຍາດລະບາດນີ້ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະມີພະນັກງານປະຈໍາກາຍເປັນຄົນວ່າງວຽກປະມານ195ລ້ານຄົນ.

ແຮງງານ ແລະ ທຸລະກິດກໍາລັງປະເຊີນກັບຫາຍະນະຄັ້ງໃຫຍ່ທັງໃນປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ,ທ່ານ ກາຍ ໄຣເດີ ຜູ້ອໍານວຍການໄອແອວໂອກ່າວວ່າ:ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ,ເດັດຂາດ ແລະ ພ້ອມພຽງກັນ.ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເລັ່ງດ່ວນອາດເປັນຕົວຊີ້ຊະຕາວ່າຈະຢູລອດຫຼືຫຼົ້ມສະຫຼາຍ.