ໂຄວິດກະທົບຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ຽງປິດກິດຈະການ

584

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດທົ່ວໂລກຊີ້ວ່າຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19ຕໍ່ເສດຖະກິດຈະເສື່ອມໂຊມເປັນຮູບຕົວຢູໂດຍກະທົບໃນຫຼາຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສ່ຽງປິດກິດຈະການສູງ.

ອົງກອນຜູ້ນໍາລະດັບໂລກຫຼືວາຍພີໂອທີ່ເກີດຈາກການລວມຕົວກັນຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດກວ່າ29.000ຄົນໃນ130ປະເທດລາຍງານຜົນການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຫຼາຍພັນຄົນທົ່ວໂລກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຊີ້ບອກວ່າຜູ້ນໍາທຸລະກິດທົ່ວໂລກກໍາລັງກຽມຮັບມືກັບພາວະເສດຖະກິດເສື່ອມໂຊມເປັນຮູບຕົວຢູເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19ໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍກັງວົນວ່ຈະບໍ່ມີບໍລິສັດໃດລອດຈາກວິກິດໃນຄັ້ງນີ້.

ວາຍພີໂອເຮັດການສໍາຫຼວດຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ3.534ຄົນຈາກ109ປະເທດໃນໄລຍະວັນທີ15-19ເດືອນ ເມສານີ້ໂດຍຜູ້ອໍານວຍການປະມານ60%ກໍາລັງກຽມພ້ອມຮັບການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນຮູບຕົວຢູເຊິ່ງຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາຍາວນານລະຫວ່າງານເສື່ອມໂຊມ ແລະ ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດ.

ຂະນະທີ່22%ຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດພາວະເສດຖະກິດເສື່ອມໂຊມຊໍ້າຊ້ອນເຊິ່ງເປັນພະວະທີ່ເສດຖະກິດເສື່ອມໂຊມ,ຕໍ່ມາຟື້ນຕົວ ແລະ ກັບໄປເສື່ອມໂຊມອີກຄັ້ງ.