ນໍ້າມັນລົ້ນຕະຫຼາດໂລກຜົນຈາກມາດຕະການປິດປະເທດສະກັດໂຄວິດ

623

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຜູ້ຜະລິດນໍ້າມັນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຜູ້ຊື້ໃຫ້ນໍານໍ້າມັນອອກໄປເນື່ອງຈາກກັງວົນວ່ານໍ້າມັນຈະລົ້ນຄັງແຮ.

ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດໂລກຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄປຫຼາຍຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານທົ່ວໂລກມີມາດຕະການປິດປະເທດຫ້າມຄົນອອກເດີນທາງນອກບ້ານເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດຢຸດກະທັນຫັນ.

ສາເຫດນີ້,ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນລາຍໃຫຍ່ຕ້ອງໄປເຊົ່າຄັງແຮນໍ້າມັນເພີ່ມເພື່ອມ້ຽນນໍ້າມັນສ່ວນເກີນຖືເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດລ່ວງໜ້າອາເມຣິກາງວດສົ່ງມອບເດືອນ ພຶດສະພາຕິດລົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດ.

ເນື່ອງຈາກສັນຍາຊື້ຂາຍຈະມີຜົນສົ່ງມອບໃນອີກ1ມື້ຕໍ່ມາເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄ້າຈຶ່ງຕ້ອງເທຂາຍອອກມາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສົ່ງມອບຈິງແລ້ວໄປມ້ຽນໄວ້ໃນຄັງແຮ,ຂະນະທີ່ຜູ້ຄ້າກໍກັງວົນວ່າຈະຫາຄັງແຮມ້ຽນນໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ເພາະຈາກປະລິມານການຜະລິດຫຼາຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການ.