ອາຊຽນອອກມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທ່າມກາງໂຄວິດລະບາດ

511

ໂຄວິດ-19ກະທົບໜັກທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດໃນພາບລວມຍາວນານກວ່າ3ເດືອນແລ້ວເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງ10ປະເທດອາຊຽນຕ່າງອອກມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບຄ່ອງທ່າມກາງວິກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນຫຼືອາຊຽນຕ້າລາຍງານວ່າ:ລັດຖະບານຕ່າງໆໃນອາຊຽນຕ່າງອອກມາດຕະການຮັບມືຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ໂດຍໃນສ່ວນຂອງໄທລັດຖະບານໄດ້ມີການແຈກເງິນລ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີອາຊີບອິດສະຫຼະເປັນເວລາ3ເດືອນເຊິ່ງຄົນນໍາທາງທ່ອງທ່ຽວກໍຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບເງິນດັ່ງກ່າວ.ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫຼາກຫຼາຍມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ນໍາມາໃຊ້.

ສ່ວນສິງກະໂປນອກຈາກຈະມີການແຈກເງິນສົດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດ300ໂດລາສິງກະໂປໃນປີນີ້ ແລະ 800ໂດລາສິງກະໂປເປັນເວລາ3ເດືອນສໍາລັບຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າເຊິ່ງວ່າງວຽກ,ໃນສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວກໍມີການເພີ່ມການຄື່ນເງິນພາສີສໍາລັບຕຶກອາຄານທາງການຄ້າເຊັ່ນໂຮງແຮມ,ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.

 

ຂະນະທີ່ອິນໂດເນເຊຍມີມາດຕະການຫຼຸດຢ່ອນເຄຣດິດຂອງທະນາຄານໂດຍລັດຖະບານສະເໜີການຈ່າຍເງິນສົດເປັນຄ່າຈ້າງລາຍເດືອນ3ເດືອນສໍາລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ ໜ້ອຍ.

ສ່ວນມຽນມາມີການຫຼຸດສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍ1%ສໍາລັບພາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດເສື່ອຜ້າ.