ຄົນຂ້າງຖະໜົນບັນຫາສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນໃນໄລຍະໂຄວິດລະບາດ

474

ສັງຄົມຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຈົນລາຄາທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງໃຫຍ່ແພງຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄົນກຸ່ມໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ ເນດຄາເຟເຣຟູຈີ ທີ່ອາໄສຮ້ານອິນເຕີເນັດຫຼືຮ້ານອື່ນໆທີ່ເປີດບໍລິການ24ຊົ່ວໂມງເປັນສະຖານທີ່ລັບນອນ,ແຕ່ຄົນກຸ່ມນີ້ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.

ການປະກາດພາວະສຸກເສີນໂດຍລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ແລະ ອີກ6ແຂວງເຮັດໃຫ້ຮ້ານຕ່າງໆຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງປິດໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼອດຮອດຮ້ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ຮ້ານມັງງະຄາເຟ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຮ້ານເຫຼົ່ານີ້ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ24ຊົ່ວໂມງພ້ອມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອມພິວເຕີ,ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຫ້ອງອາບນໍ້າໂດຍຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການບໍ່ແພງຕໍ່ຄືນໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ຮອງຮັບຄົນທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເດິກ ແລະ ຫາທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ.

ແຕ່ຮ້ານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຂອງຄົນຂ້າງຖະໜົນເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ພັກອາໄສຖາວອນ,ແຕ່ອາໄສພັກຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໂດຍຄົນກຸ່ມນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກໃນເມືອງໃຫຍ່;ແຕ່ລາຍໄດ້ບໍ່ພໍທີ່ຈະຊື້ຫຼືເຊົ່າທີ່ພັກ.