ໂຄວິດ-19ມີການກາຍພັນໄວຫຼາຍແບ່ງອອກເປັນ3ຊະນິດ

599

ມະຫາວິທະຍາໄລແຄມບຣິດລາຍງານວ່າ:ໂຄວິດ-19ມີການກາຍພັນໄວຫຼາຍເປັນ3ສາຍພັນແລ້ວຂະນະລະບາດໃຫຍ່ທົ່ວໂລກໂດຍເຊື້ອຕ້ອງການເອົາຊະນະພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນເມືອງ ອູ່ຮັ້ນ ແຂວງ ຫູເປີຍຂອງຈີນເມື່ອທ້າຍເດືອນ ທັນວາທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າຂະນະນີ້ເຊື້ອດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກາຍພັນເປັນ3ສາຍພັນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແລ້ວເຊິ່ງຖືເປັນການກາຍພັນທີ່ໄວຫຼາຍຂະນະທີ່ໂຄວິດກໍາລັງລະບາດທົ່ວໂລກ.

ການກາຍພັນດັ່ງກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການກາຍພັນເປັນຊະນິດເອ ແລະ ຊະນິດບີເຊິ່ງຖືເປັນພີ່ນ້ອງກັນ ແລະ ຂະນະນີ້ເຊື້ອໄດ້ມີການກາຍພັນມາສູ່ລຸ້ນລູກຄືຊະນິດຊີໂດຍເຊື້ອທີ່ພົບໃນເຈຍ ແລະ ໂຕນິ້ມມີຫຼາຍຈົນພິຈາລະນາວ່າສັດທັງສອງຊະນິດຄືຕົ້ນຕໍຂອງໂຄວິດ-19.

ຈາກການວິເຄາະເຊື້ອພົບວ່າເຊື້ອໂຄວິດທີ່ມີສາຍພັນໃກ້ຄຽງກັບເຈຍພົບໃນຄົນເຈັບໃນອາເມຣິກາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີບໍ່ແມ່ນສາຍພັນດຽວກັນໃນເມືອງ ອູ່ຮັ້ນ.