ຢ່າໃຫ້ອິນເດຍກາຍເປັນສູນກາງລະບາດໂຄວິດທົ່ວໂລກຈະຮັບມືບໍ່ໄຫວ

664

ທະນາຄານໂລກເຕືອນວ່າຢ່າງໃຫ້ອິນເດຍເປັນສູນກາງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ເພາະທົ່ວໂລກຈະຮັບມືບໍ່ໄຫວ.

ທ່ານ ຈູເນດ ອາໝັກ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກປະຈໍາອິນເດຍໄດ້ອອກມາເຕືອນວ່າ:ອິນເດຍຈະກາຍເປັນສູນກາງຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ບໍ່ໄດ້ເພາະທົ່ວໂລກຈະຮັບມືບໍ່ໄຫວ.

ໂລກກໍາລັງປະເຊີນກັບການເສື່ອມໂຊມຄັ້ງໃຫຍ່ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກໂດຍລັດຖະບານຫຼາຍໆປະເທດຕະຫຼອດຮອດອິນເດຍໄດ້ໃຊ້ກົນໄກທາງການເງິນໃນການປົກປ້ອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນ.

ນອກຈາກນີ້ທົ່ວໂລກຈໍາເປັນຕ້ອງຍອມໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເພື່ອໃຫ້ພາກສາທາລະນະສຸກໄດ້ພື້ນຕົວໂດຍແຕ່ລະປະເທດກໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ທັງນີ້ສັງຄົມອິນເດຍເປັນສັງຄົມທີ່ຜູ້ຄົນຢູ່ລວມຕົວກັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະຍ່າງໄປທາງໃດມີແຕ່ຜູ້ຄົນເຕັມຖະໜົນຫົນທາງ,ສະນັ້ນການປິດປະເທດເພື່ອຮັບມືການແຜ່ລະບາດຈຶ່ງບໍ່ຕ່າງຈາກຝັນຮ້າຍຂອງຄົນອິນເດຍ ແລະ ການໂດດດ່ຽວຕົນເອງທີ່ຄອບຄຸມເຖິງການເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ.