ການປິດປະເທດອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງກ່ອນຈະເອົາຊະນະໂຄວິດໄດ້

858

ຜົນການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຊີ້ວ່າ:ການປິດເມືອງຫຼືປິດເທດພຽງຄັ້ງດຽວອາດຈະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງໂຄວິດ-19 ແລະ ອາດຈະຕ້ອງເປີດ-ປິດເມືອງຫຼາຍຄັ້ງໄປຈົນເຖິງປີ2022ກວ່າຈະເອົາຊະນະພະຍາດນີ້ໄດ້.

ຜົນການສຶກສາຈາການເຮັດແບບຈໍາລອງທາງຄອມພິວເຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດໃນອາເມຣິກາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ ໄຊອິນ ຕັ້ງຂໍ້ສັນນິຖານວ່າ:ໂຄວິດ-19ຈະຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດຕາມລະດູການທີ່ມີອັດຕາການຕິດພະຍາດສູງໃນລະດູໜາວວ່າມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມພຽງຄັ້ງດຽວຂອງຜູ້ຄົນໃນປະເທດນັ້ນໆຈະບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງຈໍານວນຄົນເຈັບໃນອາເມຣິກາໄດ້ເມື່ອຄໍານຶງເຖິງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດ.

ການໃຊ້ມາດຕະການເປັນຄັ້ງຄາວຄືສິ່ງຈໍາເປັນໃນຍາມທີ່ຍັງບໍ່ວິທີການປິ່່ນປົວ,ສິ່ງສໍາຄັນຄືຕ້ອງກວດຫາພະຍາດຢ່າງທົ່ວເຖິງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າສະຖານະການໄປເຖິງຈຸດທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຊໍ້າຫຼືບໍ່.

ຜົນການສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການເປີດ-ປິດເມືອງຫຼາຍຄັ້ງຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງໝໍມີເວລາເພີ່ມທ່າແຮງໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມີການເປີດເມືອງ.ນອກຈາກນັ້ນ,ການປ່ອຍໃຫ້ມີການຕິດພະຍາດໄປເຖິງຈຸດໜຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງພູມຕ້ານທານ;ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອມີຢາປິ່ນປົວ ແລະ ວັກແຊັງປ້ອງກັນຈຶ່ງຜ່ອນຄາຍໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງການປິດເມືອງໄດ້.