ຈີນຂຶ້ນໝາຍເລກໜຶ່ງຍື່ນຈົດຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກຫຼາຍທີ່ສຸດ

651

ບົດລາຍງານປະຈໍາຂອງອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ຈີນກາຍເປັນປະເທດທີ່ຍື່ນຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈໍາປີ2019ທີ່ຜ່ານມາແຊງໜ້າອາເມຣິກາເຊິ່ງຄອງຕໍາແໜ່ງນີ້ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ40ກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.

ປະເທດຈີນເມື່ອປີ2019ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂລກໃນດ້ານການຍື່ນຂໍຈົດທະບຽບຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກໂຄ່ນແຊັມເກົ່າຢ່າງອາເມຣິກາເຊິ່ງໄດ້ຄອງຕໍາແໜ່ງນີ້ມາເປັນເວລາຍາວນານກວ່າ40ປີຕໍ່ເນື່ອງກັນ.

ເມື່ອປີກ່ອນຈີນໄດ້ຍື່ນຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກຈໍານວນ265.800ເລື່ອງສູງສຸດເປັນສະຕິຖິໃໝ່ ແລະ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ5,2%ຈາກທີ່ຈີນໄດ້ຍື່ນຂໍໃນປີ2018.

ຈໍານວນດັ່ງກ່າວແຊງໜ້າອາເມຣິກາເຊິ່ງຍື່ນຂໍຈົດທະບຽບ57.840ເລື່ອງ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ເຄີຍຄອງຕໍາແໜ່ງສູງສຸດໃນການຍື່ນຂໍຈົດທະບຽນດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ປີ1978ເປັນຕົ້ນມາ.

ປະເທດອື່ນໆເຊິ່ງນໍາຫຼັງຈີນ ແລະ ອາເມຣິກາມາຕິດໆໃນການເປັນຜູ້ຍື່ນຂໍຈົດທະບຽບຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກອັນດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກປະກອບມີຍີ່ປຸ່ນ,ເຢຍລະມັນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.