ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາເດືອດຮ້ອນຈາກຄິດວິດອົງກອນສາກົນເລັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ

633

ອົງກອນສາກົນກວ່າ60ອົງກອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລັ່ງຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ກໍາລັງຖືກໂຄວິດ-19ຄຸກຄາມຢູ່ໃນເວລານີ້.

ຄົນນັບຕື້ໆຄົນໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາກໍາລັງເດືອດຮ້ອນໜັກຈາກເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ທີ່ກະທົບທັງເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງພາລະໜັກ  ໜ່ວງແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດນອກເໜືອໄປຈາກໜີ້ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ກ່ອນແລ້ວ.

ລາຍງານສະບັບໃໝ່ທີ່ເຮັດໂດຍໜ່ວຍງານສະເພາະກິດອົງກອນຕ່າງປະເທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼືສປຊຈາກການວິເຄາະຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສປຊເອງ ແລະ ອີກກວ່າ60ອົງກອນສາກົນທີ່ພະຍາຍາມຊ່ວຍກັນຂຶ້ນແຜນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານຫຼີກເວັ້ນຫາຍະນະເສດຖະກິດ.

ແຜນການດ່ັງກ່າວລວມເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆໃຫ້ປະຊາຊົນເຊັ່ນອາຫານ ແລະ ຢາ,ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເພື່ອປະເທດກໍາລັງພັດທະນາສາມາດຮັບມືໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ການລົງທຶນໃນລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ.