ນໍ້າຢາລ້າງມືຄວາມຕ້ອງການລົ້ນຫຼາຍບໍລິສັດທົ່ວໂລກຫັນມາຜະລິດ

604

ຫຼັງຈາກນໍ້າຢາລ້າງມື້ທີ່ມີທາດເຫຼົ້າເປັນສ່ວນປະສົມໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະນີ້ຈາກສະຖານະການໂຄວິດ-19ລະບາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດທົ່ວໂລກຫັນມາປັບຂະບວນການຜະລິດບາງຢ່າງເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດທັງທາດເຫຼົ້າ,ນໍ້າຢາລ້າງມືຕະຫຼອດຮອດໜ້າກາກອະນາໄມ.

ໂຮງກັ່ນເຫຼົ່າໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວໂດຍອາໄສວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນກາກນໍ້າຕານ ແລະ ມັນຕົ້ນເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປ່ຽນນໍ້າຕານໃຫ້ເປັນທາດເຫຼົ້າເຊັ່ນດຽວກັບການຜະລິດເຫຼົ້າ.

ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດຕ່າງໆທີ່ຂະນະນີ້ມີໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງຫັນມາປັບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງເຊັ່ນໜ້າກາກອະນາໄມລວມເຖິງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນຕອນນີ້ກໍຄືຈໍານວນຂອງພາຊະນະທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃສ່ສິນຄ້າເຊັ່ນນ້ໍາຢາລ້າງມືຍັງມີບໍ່ພຽງພໍ,ນອກຈາກຈະຫາຍາກແລ້ວບັນດາໂຮງງານຜະລິດພາຊະນະທີ່ໃຊ້ໃສ່ນໍ້າຢາງລ້າງມືຕ່າງພາກັນຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ3ເທົ່າ.