ຊ່ອງວ່າງທາງສັງຄົມອາເມຣິກາເດັ່ນຊັດຂຶ້ນໃນວິກິດໂຄວິດ-19

481

ການລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໂຄວິດ-19ເຮັດໃຫ້ຄົນອາເມຣິກາວ່າງວຽກ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ພາວະຄວາມທຸກຍາກທັນທີຫຼາຍລ້ານຄົນ.ວິກິດນີ້ຕີແຜ່ ແລະ ຊ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼຸດໂຕນທັງສັງຄົມໃນປະເທດເສດຖະກິດອັນດັບ1ຂອງໂລກຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ຄົວເຮືອນຊົນຊັ້ນກາງ ແລະ ຜູ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍຂອງອາເມຣິກາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນກຸ່ມທໍາອິດ ແລະ ໜັກທີ່ສຸດ,ຫົນທາງທ້ອນເງິນມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

ວິກິດນີ້ເປັນມໍລະສຸມໃຫຍ່ຫຼາຍຕໍ່ຄົນອາເມຣິກາຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ເກືອບຈະຟື້ນຕົວຈາກວິກິດການການເງິນໂລກເມື່ອປີ2008ຄ່າຈ້າງທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຟື້ນຄືນ8ປີຫຼັງວິກິດ,ແຮງງານລາຍໄດ້ໜ້ອຍຫາກໍໄດ້ຄ່າງຈ້າງເພີ່ມໃນໄລຍະ8ປີຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

ຂະນະທີ່ວິກິດໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນມະຫາສານ,ການຈ້າງວຽກທີ່ເຄີຍເພີ່ມຂຶ້ນຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາເຖິງຄາວຫຼຸດລົງກະທັນຫັນໃນເດືອນ ມີນາທີ່ຜ່ານມາໂດຍຄົນວ່າງວຽກ701.000ຄົນ,ອັດຕາການວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດໃນຮອບ45ປີສູ່ລະດັບ4,4%.