ຈີນຈະເປັນມະຫາອໍານາດໝາຍເລກໜຶ່ງຂອງໂລກຫຼັງໂຄວິດລະບາດ

1068

ໃນໄລຍະ2ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,ຈີນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດເຊື້ອໂຄວິດ-19ໄດ້,ຜູ້ຕິດເຊື້ອ,ຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງໄປຫຼາຍ.ຫຼາຍຄົນເລີ່ມຄິດວ່າຈີນອາດຈະເປັນມະາຫາອໍານາດໝາຍເລກໜຶ່ງຂອງໂລກນັ້ນໄວກວ່າທີ່ຄາດ.

ທໍາອິດເມື່ອປາກົດພະຍາດລະບາດຢ່າງໜັກໃນຈີນ,ທົ່ວໂລກຕ່າງຄິດວ່າຍັກໃຫຍ່ແຫ່ງອາຊີປະເທດນີ້ທີ່ມີຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດລາຍວັນສູງຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ;ບໍ່ພຽງແຕ່ຈີນຈະສິ້ນສຸດຄວາມຝັນໃນການເປັນມະຫາອໍານາດຂອງໂລກທັງຈະພາໃຫ້ໂລກເສື່ອມໂຊມລົງອີກ.

ແຕ່ພາຍໃນ2ເດືອນທີ່ຈີນເບິ່ງຄືວ່າຈະຄວບຄຸມພະຍາດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກັບມາເປັນສົ່ງອອກຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປປະເທດອື່ນ.ໂລກກໍຕ້ອງຄິດກັນໃໝ່,ແຫ່ງເມື່ອຄູ່ແຂ່ງໂດຍທໍາມະຊາດຂອງຈີນເຊັ່ນບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຕ່າງພາກັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດນີ້ໜັກໜ່ວງໄປກວ່າຈີນ,ທຸກຄົນກໍເລີ່ມຄິດວ່າເວລາທີ່ຈະເປັນມະຫາອໍານາດໝາຍເລກໜຶ່ງຂອງໂລກນັ້ນອາດຈະມາໄວກວ່າທີ່ຄິດ;ບາງທີ່ອາດຈະພາຍໃນ2,3ປີນີ້ເທົ່ານັ້ນຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ສິ້ນສຸດລົງ.

ເຄີຍມີຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າປະຊາກອນຈີນມີເປັນຕື້,ຫາກພ້ອມໃຈກັນຍ່ຽວລົງແມ່ນໍ້າ,ນໍ້າຈະຖ້ວມໂລກຫຼືແມ້ແຕ່ພ້ອມໃຈກັນຈາມໂລກກໍຕິດຫວັດຈີນ.ຄໍາເວົ້າຂໍ້ຫຼັງນີ້ໃກ້ຄຽງຄວາມຈິງເນື່ອງຈາກພະຍາດລາມອອກມາຈາກເມືອງ ອູ່ຮັ້ນ,ແຜ່ກະຈາຍໄປເຖິງເກືອບທຸກປະເທດໃນໂລກຕິດຕາມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທຸລະກິດຈີນທີ່ເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກ.