ຂົ້ວໂລກໄຕ້ເຄີຍມີໄດໂນເສົາອາໄສຢູ່ເມື່ອ90ລ້ານປີກ່ອນ

777

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດຂອງເຢຍລະມັນທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເນື້ອທີ່ທະເລນອກແຄມຝັ່ງທາງໃຕ້ຂອງຂົ້ວໂລກໃຕ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານເປັນຂີ້ຕົມທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ ແລະ ຊາກພືດຊາກສັດຈໍານວນຫຼາຍຊີ້ບອກວ່າບໍລິເວນນີ້ເຄີຍເປັນປ່າຝົນທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ຂຶ້ນຕຶບໜາໃນສະພາບອາກາດອົບອຸ່ນໃນຍຸກໄດໂນເສົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ເມື່ອປະມານ90ລ້ານປີກ່ອນ.

ນອກຈາກນີ້,ເນື້ອທີ່ທາງຕາເວັນຕົກຂອງຂົ້ວໂລກໃຕ້ໃນສະໄໝບູຮານເຄີຍມີສະພາບອາກາດອົບອຸ່ນຄ້າຍຄືບາງສ່ວນຂອງທະວີບເອີຣົບໃນປັດຈຸບັນທັງຍັງເຄີຍມີລະດັບນໍ້າທະເລສູງກວ່າເຖິງ100ແມັດນໍາອີກ.

ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວມາຈາກການສໍາຫຼວດຊັ້ນດິນໃຕ້ມະຫາສະໝຸດເຊິ່ງເຮືອສໍາຫຼວດໄດ້ຂຸດເຈາະຂຶ້ນມາຈາກຊັ້ນດິນຂີ້ຕົມທີ່ຢູ່ເລິກລົງໄປ30ແມັດໃຕ້ທະເລບໍລິເວນໃກ້ກັບໜ້າຜານໍ້າກ້ອນຂອງອ່າວ ພາຍ ໄອແລນ ເບໃນປີ2017.

ເມື່ອນໍາຊັ້ນດິນມາວິເຄາະໃນຫ້ອງທົດລອງ,ຄະນະນັກວິທະຍາສາດພົບຮ່ອງຮອຍຂອງດິນບູຮານຕະຫຼອດຮອດຊາກພືດຊາກສັດຈໍານວນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າໃນສະໄໝດັ່ງກ່າວເຄີຍມີໄດໂນເສົາອາໄສຢູ່ໃນປ່າຝົນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໜອງ ແລະ ພືດພັນທັນຍາຫານແບບດຽວກັບທີ່ຢູ່ເທິງເກາະໃຕ້ຂອງນູແວນເຊລັງໃນປັດຈຸບັນ.