ຫຼາຍຊາດເລີ່ມແຈກເງິນລ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໄດ້ໃນໄລຍະໂຄວິດລະບາດ

612

ທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂະນະນີ້ມີຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີໄດ້ແຈກເງິນລ້າໃກ້ກັບປະຊາຊົນຄົນທຸກຍາກເປັນຕົ້ນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອິນເດຍເລີ່ມແລ້ວ.

ຫຼ້າສຸດລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນແຈກເງິນຄອບຄົວລະ200.000ເຢນຫຼືປະມານ1.850ໂດລາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຄົນທຸກຍາກໃຫ້ຜ່ານພົ້ນວິກິດໂຄວິດ-19ໄປໃຫ້ໄດ້,ປັດຈຸບັນແຕ່ລະຄອບຄົວໃນຍີ່ປຸ່ນກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງ.

ກ່ອນໜ້ານີ້,ອິນເດຍໃນບາງລັດກໍໄດ້ມີການແຈກເງິນລ້າໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເຊັ່ນກັນໂດຍສະເພາະລັດອຸດຕະຣະປະເທດເຊິ່ງເປັນລັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດໄດ້ມີການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງແຮງງານທີ່ມີຖານະທຸກຍາກເກືອບ3ລ້ານຄົນ.

ຈໍານວນເງິນລວມ6,11ຕື້ຣູປີຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງປະຊາຊົນຄົນທຸກຍາກໃນອິນເດຍເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເງິນທ້ອນຂອງຕົນເອງໄປຈົນໝົດໃນໄລຍະ1ອາທິດທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ອິນເດຍເລີ່ມປິດເມືອງ.