ອັດຕາການເສຍຊີວິດຫຼາຍເທົ່າໃດຈາກໂຄວິດ-19

768
U.S. Army Spc. Reagan Long, a horizontal construction engineer assigned to the 827th Engineer Company, 204th Engineering Battalion, 53rd Troop Command, New York Army National Guard, alongside Pfc. Naomi Velez, a horizontal construction engineer assigned to the 152nd Engineer Support Company, 42nd Infantry Division, register people at a COVID-19 Mobile Testing Center in Glenn Island Park, New Rochelle, Mar. 14, 2020. Members of the Army and Air National Guard from across several states have been activated under Operation COVID-19 to support federal, state and local efforts. (U.S. Army National Guard photo by Sgt. Amouris Coss)

ຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດຂອງລັດຖະບານອັງກິດເຊື່ອວ່າ:ອັດຕາການເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19ຈາກການຕິດພະຍາດຢູ່ທີ່0,5-1%.

ນີ້ເປັນອັດຕາການເສຍຊີວິດທີ່ຕໍ່າກວ່າກໍລະນີີທີ່ຄິດໄລ່ຈາກຈໍານວນຜູ້ຕິດພະຍາດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ,ອົງການອະນາໄມໂລກລະບຸວ່າອັດຕາການເສຍຊີວິດທົ່ວໂລກຢູ່ທີ່5%,ຂະນະທີ່ໃນອັງກິດຢູ່ທີ່4%ເນື່ອງຈາກບໍ່ແມ່ນຜູ້ຕິດພະຍາດທຸກຄົນີ່ຈະໄດ້ຮັບການກວດຢືນຢັນ.

ແຕ່ລະປະເທດທີ່ມີວິທີການພິຈາລະນາບໍ່ຄືກັນວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການກວດ,ສະນັ້ນການປຽບທຽບອັດຕາການເສຍຊີວິດລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້.

ນອກຈາກນີ້,ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍັງຂຶ້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໆນໍາອີກເຊັ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ,ສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້.