ບໍ່ຢາກເປັນແບບອີຕາລີຕ້ອງຢຸດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄົນໂດຍໄວ

925

ນິວຢອກທາມ ຊີ້ອີຕາລີຜິດພາດໂອກາດຄວບຄຸມພະຍາດຕັ້ງແຕ່ໄລຍະຕົ້ນເນື່ອງຈາກສື່ສານຜິດພາດກັບປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ມີຄົນຈໍານວນໜຶ່ງໜີລົງໃຕ້.

ປັດຈຸບັນ,ຕົວເລກຄົນຕິດ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19ເປັນຈໍານວນຫຼາຍສົ່ງຜົນໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ກາຍເປັນສູນກາງການລະບາດໃນເອີຣົບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ມາດຕະການຮັບມືທີ່ອີຕາລີນໍາມາໃຊ້ຄືປິດແຄວ້ນ ລອມບາລີທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດທີ່ຄ້າຍຄືເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລະບາດຕະຫຼອດຮອດສັ່ງຫ້າມປະຊາຊົນອອກມາເຮັດກິດຈະກໍານອກເຮືອນເກືອບທັງໝົດ.

ທາງການອີຕາລີເນັ້ນຢໍ້າວ່າ:ສະຖານະການທີ່ປະເທດກໍາລັງປະເຊີນຖືເປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ວິກິດໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ2.