ໂຄວິດ-19ລະບາດເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນປ່ຽນໄປ

503

ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ແນ່ນອນວ່າສົ່ງຜົນກະທົບມະຫາສານຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ,ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ໂລກໄດ້ຜ່ານພົ້ນວິກິດໃນຄັ້ງນີ້ໄປແລ້ຈະບໍ່ແມ່ນພຽງຮ່ອງຮອຍຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ,ແຕ່ລວມເຖິງການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນປ່ຽນແປງໄປຢ່າງບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນນໍາອີກ.

ວິກິດການໃນອະດີດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປ່ຽນແປງມະຫາສານເຊັ່ນພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າຄັ້ງໃຫຍ່ໃນ1929ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເກີດທັດສະນະຄະຕິບໍ່ຟຸ່ມເຟືອຍບໍ່ຂາດແຄນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການດໍາລົງຊີວິດຍາວນານກວ່າ10ປີກ

ສ່ວນວິກິດການເງິນໃນອາຊີເມື່ອປີ1997ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດພຶດຕິກໍາການສະສົມເງິນຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ.

ຂະນະທີ່ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19ໃນປີນີ້ກໍກໍາລັງປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ຄົນເຊັ່ນກັນ,ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ດີຄືຜູ້ຄົນເລີ່ມລຶ້ງເຄີຍກັບມາດຕະການສາທາລະນະສຸກທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຫຼາຍຂຶ້ນທົ່ວໂລກ;ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ,ການຮັກສາຄວາມສະອາດຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນທີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ພຶດຕິກໍາເຊັ່ນນີ້ຍັງຈະຢູ່ຕໍ່ໄປອີກເປັນຍາວນານ.