ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈັກກະວານຈໍາລອງຈາກໂຄງຮ່າງຂອງເຊື້ອລາ

455

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ ວິທະຍາເຂດຊານຕາຄຣູດຂອງອາເມຣິກາໄດ້ຄິດຄົ້ນວິທີຈິນຕະນາການເຖິງຮູບຮ່າງເຄືອຂ່າຍຂອງຈັກກະວານໂດຍນໍາເອົາເຊື້ອລາເມືອກຫຼືສິ່ງslime moldມີຊີວິດຈຸລັງດຽວທີ່ເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍການແຕກຂະແໜງອອກໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ມີອາຫານຂອງມັນມາເປັນຕົ້ນແບບໃນການເຮັດແຜນທີ່ສາມມິຕິຂອງເຄືອຂ່າຍຈັກກະວານພາຍໃນໄລຍະທາງ500ລ້ານປີແສງຈາກໂລກ.

ຜົນການງານນີ້ກໍາລັງຈະຖືກຕີພິມລົງໃນວາລະສານ The Astrophysical Journal Lettersໂດຍຄະນະວິທະຍາສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໄດ້ມີການຮຽນແບບພຶດຕິກໍາຂອງເຊື້ອລາດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມັນຈະເລືອກເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດເພື່ອເຂົ້າເຖິງອາຫານ.

ຂະບວນວິທີແກ້ບັນຫານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າເຄືອຂ່າຍຈັກກະວານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຈັກກະວານຕ່າງໆຄວນຈະມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເປັນແນວໃດເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນພິກັດຕໍາແໜ່ງຂອງຈັກກະວານຈໍານວນ37.000ຈັກກະວານໃຫ້.

ທ່ານ ດຣ.ໂຈເຊບ ບູເຊັດ ຜູ້ນໍາຄະນະນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ:ເປັນສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ສິ່ງມີຊີວິດນ້ອຍໆລະດັບພື້ນຖານທີ່ສຸດສາມາດໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ເລື່ອງເຄືອຂ່າຍຈັກກະວານຂະໜາດມະຫາສານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈັກກະວານໄດ້.