2 ຊາດໃນ​ອາ​ຊຽນ​ຍັງ​ບໍ່​ພົບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ ຂະ​ນະ​ທີ່​ມາ​ເລ​ເຊຍ ຕິດ​ເຊື້ອ​ແລ້ວ 790 ຄົນ ແລະ ອິນ​ໂດ ຕາຍ 19 ຄົນ

1629

ມາເບິ່ງຕົວເລກສະຖິຕິ ການລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຊາດ ອາຊຽນ (ASEAN) ຮອດວັນທີ 18 ມີ​ນາ 2020 ຊາດໃນ​ອາ​ຊຽນ​ຍັງ​ບໍ່​ພົບ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ-19 ພຽງ​ຊາດຄື ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາ, ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຫຼານ​ສຸດ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຕິດ​ເຊື້ອ​ແລ້ວ 790 ຄົນ ແລະ ອິນ​ໂດເນ​ຊີ ຕາຍ 19 ຄົນ ຈາກ​ການ​ຕິດເຊື້ອ

ອາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ໂຄວິດ-19

🇲🇾 Malaysia —> 790C 2D 60R
🇸🇬 Singapore —> 266C 0D 114R
🇮🇩 Indonesia —> 227C 19D 11R
🇹🇭 Thailand —> 212C 1D 42R
🇵🇭 Philippines —> 202C 17D 7R
🇧🇳 Brunei —> 68C 0D 0R
🇻🇳 Vietnam —> 68C 0D 16R
🇰🇭 Cambodia —> 35C 0D 1R
🇱🇦 Laos —> n/a
🇲🇲 Myanmar —> n/a

C > ກໍລະນີ
D > ເສຍຊີວິດ
R > ປົວເຊົາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ROYLAB STATS