ຕາເວັນອອກກາງນໍາເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

447

ຈາກຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນວິໄຈສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດສະຕອກໂຮມຫຼືເອສໄອພີອາຣ໌ໄອພົບວ່າ:ຕະຫຼາດຊື້ຂາຍອາວຸດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ1980-2000ຢ່າງໃດກໍຕາມຫຼັງປີ2000ເປັນຕົ້ນມາການຊື້ຂາຍອາວຸດທົ່ວໂລກຂະຫຍາຍຕົວໄວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍພາກຕາເວັນອອກກາງກາຍເປັນພາກພື້ນທີ່ມີການນໍາເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ງານວິໄຈຈາກໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ຕາເວັນອອກກາງມີການນໍາເຂົ້າອັດຕາສ່ວນ35%ຂອງການນໍາເຂົ້າທົ່ວໂລກ,ອີກທັງໃນປີ2015-2019ການນໍາເຂົ້າຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວເຖິງ61%ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະປີ2010-2015ຈຶ່ງກ່າວໄດ້ວ່າຕາເວັນອອກກາງເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສູງ,ແຕ່ວ່າຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ຖືກຜູກຂາດໂດຍອາວຸດຈາກອາເມຣິກາ ແລະ ເອີຣົບ.

ດ້ວຍຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຈຶ່ງເປັນທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈຕໍ່ຜູ້ຄ້າອາວຸດລາຍອື່ນໆໂດຍສະເພາະຣັດເຊຍເຊິ່ງເຖິງວ່າຈະເປັນຜູ້ສົ່ງອອກລາຍໃຫຍ່ອັນດັບ2ຂອງໂລກ,ແຕ່ເກີດບັນຫາມູນຄ່າການສົ່ງອອກອາວຸດກັບຫຼຸດລົງເຖິງ18%ເນື່ອງຈາກອິນເດຍ ແລະ ປະເທດເຂດອາຟຣິກາເຊິ່ງເປັນລູກຄ້າສໍາຄັນຫຼຸດປະລິມານການຊື້,ຣັດເຊຍຈຶ່ງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ແທນ.

ສະນັ້ນ,ຣັດເຊຍຈຶ່ງຕ້ອງສົ່ງເສີມຄວາມສໍາພັນກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ເພື່ອເປີດທາງໄປສູ່ການຂາຍອາວຸດ.