ຫຼັກຖານຈາກຊາກສັດຊີ້ໂລກບູຮານປິ່ນໄວກວ່າປັດຈຸບັນ

700

ຫຼັກຖານທີ່ໄດ້ຈາກຊາກຫອຍກີ້ເຊິ່ງສູນພັນໄປແລ້ວຊະນິດໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າໂລກສະໄໝບູຮານປະມານ70ລ້ານປີກ່ອນມີການປິ່ນຮອບຕົນເອງໄວກວ່າປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ໜຶ່ງມື້ໃຊ້ເວລາພຽງ23ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ແລະ ໃນໜຶ່ງປີມີ372ມື້.

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Vrije Universiteit Brussel (VUB)ຂອງປະເທດ ແບກຊິກໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ດ້ວຍການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງສະໝຸດສາດ ແລະ ອາກາດວິທະຍາຂອງໂລກສະໄໝບູຮານໂດຍຊີ້ວ່າໃນຍຸກໄດໂນເສົາຍັງດໍາລົງເຜົ່າພັນຢູ່,ສະພາບອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທະເລທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫອຍກີ້ສາຍພັນບູຮານລ້ວນເປັນຜົນມາຈາກການໝຸນຂອງໂລກໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັບທຸກມື້ນີ້.

ຫອຍກາບກີ້ຊະນິິດນີ້ໃຫຍ່ໄວໂດຍມີການສ້າງຊີ້ນຂອງເປືອກຫອຍເພີ່ມຂຶ້ນມື້ລະ1ອັນ ແລະ ໃຫຍ່ໃນເວລາກາງເວັນໄດ້ເວັນກວ່າເວລາກາງຄືນສະແດງເຖິງການດໍາລົງຊີວິດແບບຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສສິ່ງມີຊີວິດອີກຊະນິດໜຶ່ງເຊິ່ງອາດຈະເປັນພືດຫຼືສັດທີ່ໃຊ້ແສງຕາເວັນສ້າງພະລັງງານລ້ຽງຕົນເອງ.

ນອກຈາກນີ້,ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງວ່າອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າໃນມະຫາສະໝຸດນັ້ນສູງກວ່າໃນປັດຈຸບັນໂດຍອາດຈະລະດັບສູງສຸດທີ່40ອົງສາໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ສູງກວ່າ30ອົງສາໃນລະດູໜາວ.