ປະຊາກອນໂລກທຸກເພດເກືອບ90%ມີອະຄະຕິກັບແມ່ຍິງ

456

ໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສປຊເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດເນື່ອງໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນທີ່ຜ່ານມາວ່າປະຊາກອນໂລກທຸກເພດເກືອບ90%ຍັງມີອະຄະຕິກັບແມ່ຍິງ.

ສະຫະປະຊາດຫຼືສປຊສຶກສາດັດຊະນີທັດສະນະຄະຕິທາງສັງຄົມລະຫ່າງເພດໃນ75ປະເທດຄິດເປັນ80%ຂອງປະຊາຊາກອນໂລກພົບວ່າປະຊາກອນ9ໃນ10ຄົນລວມທັງແມ່ຍິງນໍາກັນເອງຍັງມີອະຄະຕິກັບແມ່ຍິງເຊັ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ນໍາທາງການເມືອງ ແລະ ທຸລະກິດດີກວ່າແມ່ຍິງ,ການຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ເໜືອກວ່າແມ່ຍິງໃນການແຂ່ງຂັນກັນຫາວຽກເຮັດ.

ປະເທດທີ່ປະຊາກອນມີແນວຄວາມຄິດຢຽດຫຍາມເພດໜ້ອຍທີ່ສຸດໄດ້ແກ່ຊູແອດ30,01% ແລະ ໂຮນລັງ39,75%.

ຕົວເລກດັ່ງກ່າວບົ່ງຊີ້ເຖິງເບາະແສໃໝ່ວ່າດ້ວຍອຸປະສັກທີ່ແນມບໍ່ເຫັນທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງປະເຊີນກວ່າຈະບັນລຸຄວາມສະເໝີພາກທາງເພດເຖິງວ່ວາຫຼາຍສິບປີທີ່ຜ່ານມາພັດທະນາການຈະດີຂຶ້ນຫຼາຍ.