Yes Bank ທະນາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງອິນເດຍ ຂາດສະພາບຄ່ອງ, ຈຳກັດການຖອນເງິນລູກຄ້າ

517

ສື່ຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ຕະຫຼາດຫຸ້ນ ແລະ ຕະຫຼາດເງິນຂອງອິນເດຍ ຫຼຸດລົງຢ່າງໜັກໃນວັນທີ 8 ມີນາ 2020 ນີ້ ຫຼັງທະນາຄານກາງອິນເດຍ (RBI) ເຂົ້າຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານ Yes Bank ຊຶ່ງເປັນທະນາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ອັນດັບ 4 ຂອງປະເທດອິນເດຍ ກຳລັງປະເຊີນປັນຫາດ້ານສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນ ຊຶ່ງການເຂົ້າຄວບຄຸມກິດຈະການທະນາຄານດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການເງິນຂອງອິນເດຍ. ນອກຈາກນີ້, ທະນາຄານກາງຂອງອິນເດຍ ຍັງໄດ້ຈຳກັດການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າອອກຈາກທະນາຄານ Yes Bank ໄດ້ລາຍລະ 50.000 ຣູປີ ຫຼື ປະມານ 682 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່ານັ້ນ ແລະໄດ້ຈໍາກັດການດຳເນີນງານຂອງ Yes Bank ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກັບ Yes Bank, ທະນາຄານກາງລະບຸໃນຖະແຫຼງການວ່າ: ທະນາຄານກາງຕ້ອງເຂົ້າແຊກແຊງການດຳເນີນງານຂອງ Yes Bank ຫຼັງຈາກທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງລ່າສຸດຂອງ Yes Bank ທີ່ຈະລະດົມທຶນຄັ້ງໃຫມ່ປະສົບຄວາມລົ້ມເຫລວ ແລະ Yes Bank ກຳລັງປະເຊີນກັບພາວະສະພາບຄ່ອງໄຫລອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລາຄາຫຸ້ນ Yes Bank ຫຼຸດລົງຢ່າງຫນັກກວ່າ 70% ແລ້ວໃນການຊື້ຂາຍທີ່ຕະຫຼາດຫຸ້ນດູໄບໃນວັນທີ 8 ມີນານີ້ ແລະ ດັດຊະນີຫຸ້ນກຸ່ມທະນາຄານ ຫຼຸດລົງກວ່າ 5% ຂະນະທີ່ເງິນຣູປີ ອ່ອນຄ່າກວ່າ 1% ໃກ້ລະດັບຕ່ຳສຸດເປັນປະວັດການທີ່ເຂົ້າທົດສອບໃນເດືອນຕຸລາ 2018, ສ່ວນດັດຊະນີ S&P BSE Sensex ລົງຫນັກເຖິງ 3.8% ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ ທີ່ຈະກອບກູ້ທະນາຄານ Yes Bank ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍໃນວົງກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ Yes Bank ມີໜີ້ເສຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ລັດຖະບານອິນເດຍ ຍັງຄົງປະເຊີນກັບຄວາມຍາກລຳບາກໃນການຄວບຄຸມຄວາມຜັນຜ່ວນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບກັບການປ່ອຢສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ຊະລໍລົງສູ່ລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບ 11 ປີ

ທະນາຄານກາງຂອງອິນເດຍ ລະບຸໃນຖະແຫຼງການວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ Yes Bank ບໍ່ສາມາດກຳນົດແຜນຟື້ນຟູກິດຈະການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຂອງຜູ້ຝາກເງິນ ທາງທະນາຄານກາງຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຄວບຄຸມການດຳເນີນງານຂອງ Yes Bank. ທັງນີ້, ລັດຖະບານອິນເດຍ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມກິດຈະການຂອງທະນາຄານ Yes Bank ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດກຳລັງຊະລໍຕົວລົງ ເນື່ອງມາຈາກຜົນກະທບົຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ