ອົງການອະນາໄມໂລກບອກໂຄໂຣນາກໍາລັງສະຫງົບ

545

ອົງການອະນາໄມໂລກວິເຄາະສະຖານະການໂຄໂຣນາເຊິ່ງມີສູນກາງຢູ່ທີ່ຈີນວ່າກໍາລັງໃນໄລຍະສະຫງົບ,ແຕ່ຍັງໄວທີ່ຈະປະເມີນວ່າການລະບາດຂອງໂຄໂຣນາຜ່ານຈຸດວິກິດໄປແລ້ວ.

ຂະນະດຽວກັນອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ອອກບົດລາຍງານເນັ້ນຢໍ້າແນວທາງຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ  ປະຕິບັດຕົວເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການໄດ້ຮັບພະຍາດຮ້າຍດັ່ງກ່າວເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ມີພຽງໂຄໂຣນາ,ມີສາລະສໍາຄັນຄືການຫ່າງໄກຄົນເຈັບປ່ວຍ;ແຕ່ຫາກມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃຫ້ມິດຊິດໂດຍສະເພາະບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຄວນໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນອື່ນໆນໍາອີກເນື່ອງຈາກມີຄວາມສ່ຽງສູງຈາກການສໍາຜັດພະຍາດຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ.

ນອກຈາກນີ້,ຄວນລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ,ຫຼີກການສໍາຜັດກັບສັດປ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ,ດ້ານໂຮງໝໍຕ້ອງມີການເຮັດຄວາມສະອາດເປັນປະຈໍາ.ຂະນະທີ່ຄົນເຈັບກໍຕ້ອງມີຄວາມຄໍານຶງໃນການບໍ່ແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໂດຍຕ້ອງປິດປາກເມື່ອໄອ ແລະ ຈາມຫຼືປ້ອງກັນການໄອ ແລະ ຈາມຂອງຕົນເອງດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຖິ້ມເຄື່ອງປ້ອງກັນນັ້ນຢ່າງຖືກວິທີພ້ອມທັງລ້າງມືນໍາອີກ,ອີກທັງບໍ່ນໍາຕົນເອງໄປພົວພັນກັບບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.

ສ່ວນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມນັ້ນ,ອົງການອະນາໄມໂລກຢືນຢັນວ່າເໝາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບກຸ່ມສ່ຽງຄືຄົນເຈັບ,ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຊິ່ງໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ.