ຈີນເລັ່ງຜະລິດໜ້າກາກອະນາໄມປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄໂຣນາ

415

ຈີນເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດໜ້າກາກອະນາໄມເພື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາເປັນ10ລ້ານອັນຕໍ່ມື້,ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າມີພຽງພໍກັບປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ.

ລັດຖະບານຈີນພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຈັດຫາເຄື່ອງມືທາງການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາ,ຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດໜ້າກາກອະນາໄມພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນສໍາລັບຄະນະແພດທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງໝໍທີ່ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນກໍເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຈະມີໃຊ້ພຽງພໍທັງໃນເມືອງ ອູຮັນ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆໃນແຂວງ ຫູເປີຍ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.

ໜ້າກາກອະນາໄມກາຍເປັນສິນຄ້າທີ່ຫາຍາກໃນສະວະເຊັ່ນນີ້,ຫຼາຍຄົນກວາດຊື້ຈົນໝົດຮ້ານ ແລະ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຊື້ທາງອິນເຕີເນັດໂດຍສະເພາະໃນເມືອງ ອູຮັນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງປະກາດໃຫ້ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິນຄ້າຄວບຄຸມ.

ຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຮຽກຮ້ອງແຮງງານກັບມາຜະລິດໜ້າກາກອະນາໄມເປັນການເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດອີກຫຼາຍເທົ່າຕົວ.