ພະຍາດລະບາດຂະນະນີ້ອາດກະທົບຈີດີພີຈີນຫຼາຍກວ່າຊາຣ໌ສ4ເທົ່າ

369

ນັກເສດຖະສາດຄາດຄະເນວ່າມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດຈີນຈາກພະຍາດປອດອັດເສບສາຍພັນໃໝ່ລະບາດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະຫຼາຍກວ່າພະຍາດຊາຣ໌ສເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນເຖິງ3-4ເທົ່າ.

ເສດຖະກິດຈີນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ17ປີທີ່ຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍໃນຄັ້ງນີ້ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກເຊັ່ນກັນເຊິ່ງຈະຫຼາຍກວ່າວິກິດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້.

ນັກເສດຖະກິດລະບຸວ່າ:ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍອອກມາເປັນຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນໄດ້ເນື່ອງຈາກວິກິດຍັງດໍາເນີນຢູ່,ແຕ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງໃນຕອນນີ້ຄືຄວາມປ່ຽນແປງດ້ານຈິດໃຈເຊັ່ນຄວາມກັງວົນໃນເລື່ອງເສດຖະກິດທີ່ປາກົດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຄວາມກັງວົນໃນເລື່ອງຂອງການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ.

ພ້ອມທັງເຕືອນວ່າ:ພະຍາດຮ້າຍທີ່ລະບາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຈີນ ແລະ ໂລກຫຼາຍກວ່າພະຍາດຊາຣ໌ສເມື່ອລາຍປີກ່ອນ.ຂະນະທີ່ມີການຄາດຄະເນວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຈີດີພີຈີນຫຼຸດລົງ1%ໃນໄຕມາດ1ຂອງປີນີ້.