ຝູງຕັກແຕນລະບາດໜັກໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ

394

ຝູງຕັກແຕນທະເລຊາຍຫຼາຍຕື້ໂຕລະບາດຢ່າງໜັກໃນຫຼາຍປະເທດທາງຕາເວັນອອກຂອງທະວີບອາຟຣິກາ,ກັດກິນພືດຂອງປະຊາຊົນເປັນບໍລິເວນກວ້າງຂະນະພວກມັນບິນຜ່ານເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານໃນພື້ນທີ່ວິກິດຖືເປັນການລະບາດຂອງຕັກແຕນຄັ້ງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ25ປີຂອງທະວີບນີ້.

ທ່ານ ເດວິດ ຟີຣີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ:ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຮີບລົງມືແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ແນວທາງດຽວທີ່ຈະໄດ້ຜົນຄືການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ທາງອາກາດເຊິ່ງໃຊ້ເງິນເຖິງ70ລ້ານໂລດາ.

ຕັກແຕນຝູງນ້ອຍໆສາມາດກິນພືດຜັກທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານພຽງພໍສໍາລັບປະຊາກອນ35.000ຄົນຈົນກ້ຽງພາຍໃນເວລາມື້ດຽວ.

ຕັກແຕນຝູງໜຶ່ງປະມານ150ລ້ານໂຕສາມາດກິນເນື້ອທີ່ປູກຝັງເປັນບໍລິເວນກວ້າງໂດຍຕັກແຕນຝູງໜຶ່ງເກາະກຸ່ມັນວັດແທກຄວາມຍາວໄດ້ປະມານ60ກິໂລແມັດ ແລະ ກວ້າງ40ກິໂລແມັດ.