ຊາວລາວຢູ່ໄທຖືກຈັບຍ້ອນເຮັດອາຊີບຕັດຜົມ ເຊິ່ງເປັນອາຊີບສະຫງວນສຳລັບຄົນໄທ

383

ຊາວລາວຢູ່ໄທຖືກຈັບຍ້ອນເຮັດອາຊີບຕັດຜົມ ເຊິ່ງເປັນອາຊີບສະຫງວນໄວ້ສຳລັບຄົນໄທເຮັດ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດເຮັດອາຊີບດັ່ງກ່າວ.

ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ 2020 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ ໃນຂໍ້ຫາດໍາເນີນການປະກອບອາຊີບເປັນຊ່າງຕັດຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທ ຢູ່ຖະໜົນປະຊາອຸທິດ, ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ.

ອາຊີບຕັດຜົມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ.

ພາບ: ໜັງສືພິມໄທຣັດ