ປະຊາຊົນອັງກິດສົ່ງສັນຍານອອກຈາກອີຢູເຕັມທີ່

461

ທ່ານ ບໍຣິດ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດກ່າງເຖິງຜົນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງອັງກິດເຊິ່ງພັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຄືການສະແດງອໍານາດຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານເດີນໜ້າອອກຈາກອີຢູໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ.

ການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາມາຖືເປັນການລົງຄະແນນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງປະຊາຊົນທີ່ມອບອໍານາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເຊິ່ງສະແດງອອກຕາມລະບອບປະຊາທິປະໄຕ,ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງຖືເປັນຄວາມຊອບທໍາຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດການເລື່ອງການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູໃຫ້ລຸລ່ວງໃນວັນທີ31ເດືອນ ມັງກອນປີ2020.

ຄະນະກໍາມະການນັບຄະແນນເລືອກຕັ້ງໃນເຂດອອກບຣິດ ແອນ ເຊົາ ຣອຍສະລິບ ເຂດເທດສະບານນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນປະກາດວ່າທ່ານ ບໍຣິດ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຜູ້ແທນປະຈໍາເຂດ.

ເຖິງວ່າຜົນການເລືອກຕັ້ງຂອງອັງກິດໃນຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍກໍານົດທິດທາງຂອງການອອກຈາກອີຢູຂອງອັງກິດຈະແຈ້ງຂຶ້ນສໍາລັບທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະອີຢູ.