ຈີນປະກາດຫ້າມໜ່ວຍງານລັດໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຕ່າງປະເທດ

341

ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດແຜນການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານລັດທຸກແຫ່ງຂອງຈີນໃຊ້ຊອບແວ ແລະ ອຸປະກອນເທັກໂນໂລຢີຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍຄາດຄະເນວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຍອດຂາຍຂອງບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີລາຍໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນຂອງອາເມຣິກາ.

ແຜນການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນໂດຍສໍານັກງານກາງຂອງພັກຄອມມູນິດຈີນເມື່ອຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອຸປະກອນຮາດແວ ແລະ ຖອນການຕິດຕັ້ງຊອບແວຂອງຕ່າງປະເທດອອກຈາກລະບົບຂອງໜ່ວຍງານລັດທັງໝົດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ3ປີ.

ໂດຍໄຟແນນຊຽວທາມລາຍງານວ່າ:ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີຂອງຈີນປະເມີນວ່າອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນຮາດແວຫຼາຍເຖິງ30ລ້ານອັນເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີຕ່າງປະເທດຫຼາຍແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການປ່ຽນແປງອຸປະກອນຮາດແວຂອງທາງການຈີນຈະເປັນໄປຕາມຂັ້ນຕອນໂດຍໃນປີ2020ປ່ຽນ30%,ປີ2021ປ່ຽນ50% ແລະ ສຸດທ້າຍໃນປີ2022ປ່ຽນທັງໝົດອີກ20%.