ເສດຖະກິດຈີນຈະກັບມາແຂງແກ່ນໃນກາງປີໜ້າ

369

ເຈພີມໍແກນລາຍງານວ່າ:ຕົວຊີ້ວັດເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນຂອງຈີນມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຫຍັບຂຶ້ນໃນກາງປີໜ້າ.

ທ່ານ ຈູ ໄຫ່ປິນ ນັກເສດຖະສາດຈີນຂອງເຈພີມໍແກນກ່າວວ່າ:ປັດໄຈທີ່ກົດດັນເສດຖະກິດຈີນໃນປີ2020ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນປັດໄຈເຊີງວັດທະຈັກ,ພ້ອມກ່າວຕື່ມວ່າການລົງທຶນໃນພາກການຜະລິດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈະເລີ່ມຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂະນະດຽວກັນ,ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄາດຄະເນວ່າຈະປັບຕົວຂຶ້ນປະມານ5-6%ໃນປີໜ້າເນື່ອງຈາກລັດຖະບານກໍາລັງກຽມອອກພັນທະບັດພິເສດເພື່ອລະດົມທຶນສໍາລັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ສ່ວນການບໍລິໂພກອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບ່າງສ່ວນຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງດັດຊະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກຫຼືຊີພີໄອເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກລາຄາຊີ້ນໝູທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີໜ້າເຊັ່ນກັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການທີ່ຊີພີໄອເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການເງິນ.

ສໍາລັບນະໂຍບາຍສໍາຄັນທີ່ຈະໃຊ້ໃນປີໜ້າເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການບໍລິໂພກອາດຈະເປັນການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງຫາຕໍ່າ.