ຍອດຂາຍອາວຸດທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ5%

370

ບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນວິໄຈສັນຕິພາບສາກົນສະຕອກໂຮມຫຼືSIPRIເຊິ່ງເຜີຍແຜ່ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່່າ:ຍອດຂາຍອາວຸດທົ່ວໂລກໃນປີ2018ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ5%ໂດຍຍອດຈໍາໜ່າຍຂອງຜູ້ຜະລິດອາວຸດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ100ບໍລິສັດມີຍອດລວມກັນເຖິງ420.000ລ້ານໂດລາ.

ອາເມຣິກາເປັນປະເທດຜະລິດອາວຸດທີ່ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍຄອງຕະຫຼາດເຖິງ59% ແລະ ສ້າງເງິນໄດ້246.000ລ້ານໂດລາເພີ່ມຂຶ້ນ7,2%ຈາກປີກ່ອນໜ້ານັ້ນຕາມມາດ້ວຍຣັດເຊຍ,ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ລວມຈີນເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ມູນບໍ່ພຽງພໍໂດຍງານວິໄຈຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວປະເມີນວ່າອາດຈະມີບໍລິສັດຈີນຕິດອັນດັບຕົ້ນໆປະມານ3-7ບໍລິສັດ.

ສໍາລັບບໍລິສັດຜະລິດອາວຸດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຍັງຄົງເປັນ ລອກຮີດ ມາຕິນເຊິ່ງຄອງຕໍາແໜ່ງມາຕັ້ງແຕ່ປີ2009ໂດຍໃນປີກ່ອນ ລອດຮີດ ມາຕິນມີຍອດຂາຍ47.300ລ້ານໂດລາ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວພຽງບໍລິສັດດຽວມີອັດຕາສ່ວນຄິດເປັນ11%ຂອງຕະຫຼາດອາວຸດໂລກ.