ເລີ່ມແລ້ວພິທີບູຊາຍັນສັດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

384

ປະເທດ ເນປານເລີ່ມແລ້ວເທດສະການບູຊາຍັນເຈົ້າແມ່ຮິໄມດ້ວຍການຂ້າສັດບູຊາຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກເປັນເວລາ2ມື້.

ເທດສະການດັ່ງກ່າວເປັນພິທີບູຊາສັງເວີຍຊີວິດສັດໃຫ້ເຈົ້າແມ່ຮິໄມເທວະດາໃນສາສະ ໜາຮິນດູຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາທຸກ5ປີເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອວານນີ້ທີ່ວັດກາຮິໄມ ເມືອງ ພຣິຢາປຸຣະ ຢູ່ຫ່າງອອກໄປທາງໃຕ້ປະມານ160ກິໂລແມັດຂອງເມືອງຫຼວງ ກາດມານທຸທາງພາກໃຕ້ຂອງເນປານ.

ເມື່ອ5ປີກ່ອນມີສັດທີ່ຕ້ອງຖືກຂ້າຫຼາຍເຖິງ200.000ໂຕ,ແຕ່ປີນີ້ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທາງການພະຍາຍາມຫຼຸດຈໍານວນສັດຖືກຂ້າບູຊາຍັນລົງ;ແຕ່ຕົວເລກຍັງຢູ່ໃນຫຼັກຫຼາຍພັນໂຕ.

ບັນດາສັດລວມໂຕກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂ້າສັດມີກໍາແພງອ້ອມຮອບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເດີ່ນເຕະບານຈາກນັ້ນຈະມີຄົນປະມານ200ຄົນຖືວັດຖຸອຸປະກອນໃນການຂ້າສັດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ວີທີປາດຄໍ,ຂະນະທີ່ນັກບຸນພາກັນປີນຕົ້ນໄມ້ແນມເບິ່ງເຫດການດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່.

ທາງການຕ້ອງລະດົມກໍາລັງຕໍາຫຼວດປະມານ2.000ຄົນລາດຕະເວນຕາມບ້ານຕ່າງ ແລະ ສະຖານທີ່ຂ້າສັດເພື່ອຄວບຄຸມມວນຊົນທີ່ສົນໃຈຢາກເບິ່ງເຫດການໃນຄັ້ງນີ້.